Meracie vozidlo je vybavené kamerou, ktorá dokumentuje dej pred vozidlom a do jej obrazu je vkladaný údaj o rýchlosti z kalibrovaného rýchlomera.

tachometr

Aby bolo meranie úspešné..
Je potrebné, aby meracie vozidlo zosynchronizovalo svoju rýchlosť s rýchlosťou meraného vozidla na úseku dlhom aspoň 100m, čo v podstate nie je až tak veľa a daná podmienka je relatívne ľahko dosiahnuteľná. Pochopiteľne, nie je problém vybaviť vozidlo aj zadnou kamerou, technológia merania bude pre obsluhu trosku zložitejšia, ale výsledok bude pravdepodobne rýchlejšie dosiahnuteľnejší.
Zariadenie sa dá pre svoje konštrukčné prevedenie hravo namontovať
Napríklad na a motocykel (v Čechách tento fenomén v praxi bežne funguje). Chybička krásy je asi len v tom, že zariadenie je namontované na policajných motorkách v požadovanom farebnom vyhotovení polície, takže je dosť možné, že si ho občas niekto všimne. Na Slovensku sú týmto zariadením vybavené spolu štyri vozidlá. Dva Passaty R36, Golf a Mercedes AMG.

regulace

Ak je bežná prax?
Bežná prax je taká, že meracie vozidlo ide predpísanou dovolenou rýchlosťou, alebo nižšou. Keď ho predbehne rýchlo idúce vozidlo, vyrazí za ním, dobehne ho, vykoná meranie a ak je meranie úspešné, zapne výstražnú svetelnú signalizáciu s právom prednosti v jazde, ktorá ho oprávňuje prekročiť maximálne povolené rýchlostné limity. Zvukovou signalizáciou upozorní priestupcu, že má znížiť rýchlosť a zastaviť, prípadne ho predbehne a bez zvukových výstražných znamení (čiže maják bez sirény) zastaví, prípadne vyzve, aby ho v rámci bezpečnosti nasledoval na odstavné miesto, kde dôjde k samotnému riešeniu vzniknutého priestupku. Bolo by to relatívne všetko v poriadku, pokiaľ by sa ale na začiatku neprišlo na skutočnosť, že aby meracie vozidlo vykonalo meranie, musí dobehnúť rýchlo idúce vozidlo – priestupcu prekračujúceho maximálnu povolenú rýchlosť ďaleko väčšou rýchlosťou, než je rýchlosť priestupcu.