Existuje vôbec človek, ktorý by sa minimálne raz neposťažoval v situácii, kedy musel ísť vybaviť úradné záležitosti? Myslím, že odpoveď pozná každý dospelý človek a i ten, ktorý má tých záväzkov menej. Každý si už vystál svoju frontu.
V mnohých prípadoch sa pritom nejednalo o nejakú nadmerne zložitú byrokraciu, stačil iba podpis. No svoj „autogram“ prišlo dať minimálne 100 ľudí, takže z na prvý pohľad jednoduchej záležitosti vzniká trochu náročnejší postup, ale hlavne dlhé čakanie v úzkych, vydýchaných a preplnených priestoroch bez toho, aby si človek mohol sadnúť či nasať čerstvý vzduch. Jeden podpis potom zaberie polovicu dňa, stojí nás to nervové i fyzické vyčerpanie a to hlavne v prípade, ak človek kvôli spomenutej záležitosti ešte musí cestovať MHD. A pokiaľ potrebujete priniesť viacero tlačív a ešte k tomu vyplnených a podpísaných treťou stranou? Peklo na Zemi.

notebook

Viacerým návštevníkom, ale aj úradníkom bolo a je dúfam zrejmé, že takéto postupy sa v novom desaťročí musia zmeniť. A k tejto zmene zreje pôda na čele s pokročilou technológiou, prakticky mnohé veci môžete vybaviť cez internet už dnes. Čakanie na úradoch môže byť minulosťou!

tablet

Viacero domácností dnes disponuje minimálne jedným počítačom a pripojením k internetu. Takisto sa začali poskytovať občianske preukazy v novej forme, ktoré obsahujú čip. Operačné systémy disponujú textovým softvérom, mnohé dokumenty môžeme následne odosielať mailom, rovnako tak sa k nim pomocou mailu a internetu môžeme aj dostať. Ale pre overenie pravosti dokumentov je v oboch prípadoch potrebný podpis alebo pečiatka. To je ten dôvod, prečo sme ešte byrokraciu vybavovali vyššie zmienenými postupmi. No a práve v tomto smere nastáva riešenie v podobe elektronického pera a možnosti zažiadania o čítačku preukazu. Následne budeme schopní vybavovať všetky postupy online.