Na začiatok by som začal výstižným citátom, ktorý sa na túto tému presne hodí. Autorom citátu je známy Mark Twain.
•        “ Bankár je človek, ktorý Vám požičia dáždnik , keď svieti slnko. Ale hneď ako začne pršať, ho začne pýtať späť.“

banka

Banky v podstate spájajú veriteľov s dlžníkmi.
Moderné banky využívajú systém takzvaných čiastkových rezerv.
Ide o to, že banky, miesto toho, aby vložené peniaze nechali v bezpečí trezora, využívajú ich na svoje celkové fungovanie a zabezpečovanie rôznych vecí. A tu plnia úlohy takzvané rezervy, aby sme peniaze, ktoré sme vložili,  mohli získať späť, i keď to nebudú presne tie naše. Vytvorí sa rezerva, aby s peniazmi mohla banka manipulovať a zároveň odkladať pre prípad, že naše peniaze potrebujeme urýchlene z banky vytiahnuť. Zväčša sa táto rezerva vytvára pri väčších vkladoch, pretože je menej pravdepodobné, že niekto si vyberie v jeden deň povedzme 100 000 eúr.

peníze

Banky s vloženými peniazmi teda manipulujú, ale mali by sa snažiť i odkladať do rezervy, ak by takýto prípad vybratia väčšej sumu peňazí nastal.
No vieme, že zväčša nám toľko banka nemôže v jeden deň poskytnúť. Na rezervy myslia, keď je už neskoro a naše peniaze potrebujeme. Ale ako vravím, je to ojedinelý prípad, že by niekto za deň  chcel vybrať stotisíc.

Takýmto systémom rezervy riskujeme, že ak banka skrachuje, nebude mať tie rezervy z čoho vytvoriť, takže v podstate prídeme o svoje vložené peniaze a cesta späť neexistuje. Banka jednoduche nebude mať ani na tie rezervy a kým by sme sa s ňou začali súdiť, uplynuli by roky a aj tak by sme možno naše peniaze späť nezískali. Bol by som teda momentálne chudobný a ako vieme, takí súdy nevyhrávajú.

úspory

Takže, ak to zhrnieme :
•        Systém rezervy má plus v tom, že banky majú peniaze vždy po ruke a môžu praktickejšie vykonávať svoju prácu.
•        Mínusom by som nazval už len ten fakt, že niekto manipuluje s peniazmi, ktoré sú naše a v prípade, že ich budem potrebovať, banka ich proste nebude mať. Taktiež je tu riziko spomínaného krachu, kedy naše peniaze už niky neuvidíme. A smerom, akým sa európsky systém uberá, sa to stáva čoraz viac pravdepodobné. Niektorí ľudia v európskych štátoch už svoje úspory vo veľkom z banky vyberajú, pretože im neveria. No už i to je problém, pretože banky sú tam týmito občanmi preplnené a zo začiatku museli v banke dokonca i prespať na zemi, kým sa dostali na radu.