Podľa oficiálnych informácií si Slovensko drží prvenstvo v triedení odpadu. Bohužiaľ nehovorím o pozitívnom prvom mieste. V rámci európskej únie sme doslova na chvoste. Vláda sa do budúcnosti chystá urobiť nejaké kroky, aby sme sa zlepšili, no podľa mňa žiaden zákon nemôže donútiť ľudí, aby pristupovali k životnému prostrediu zodpovedne. Ak separujete, viete čo kde patrí?

popelnice
 
Žltý kontajner je určený na plast.To je všeobecne známe. Medzi plasty radíme napríklad obaly od jogurtov, pracích práškov, fólie, mikroténové vrecúška a samozrejme plastové fľašky. Ak sa vám zvýšil polystyrén zo stavby, ten taktiež patrí do žltého kontajnera. V minulosti sa hovorilo o tom, že všetok plast, treba pred separovaním poriadne umyť. To nie je pravda. AK si túto námahu dáte, uľahčíte prácu ľuďom, ktorí musia za pásom odpadky triediť. Čo sa týka znečistených obalov, tak do plastov nepatria napríklad fľaše od motorového oleja. Tie vyhadzujte priamo na benzínke do košov na to určených.
 
Kontajner určený na triedenie kovových obalov, môže mať rôznu farbu. Tu patria plechovky, obaly od mlieka, či chipsov. Nevhadzujte tu kovové tyče a iné železo. To patrí do zberného dvora. Navyše zaňho dostanete aj nejaké centy.
 
Ak bývate na dedine, tak ste určite dostali smetné koše na triedený odpad. V tom prípade, ale máte iba ten žltý a modrý na kovové obaly nie. Na dedinách sa totiž plast a kov hádžu do jedného, žltého kontajnera.

kelímk
 
Zelený kontajner je určený na vyhadzovanie skla.Tu robí mnoho ľudí asi najviac chýb. Akákoľvek keramika, teda rozbité šálky, alebo taniere, do skla totiž nepatria. Tie vhoďte do komunálneho odpadu. do zeleného koša tiež nepatria rozbité zrkadlá.
 
Modrý kontajner na papier je určený na všetko papierové.Vyhnite sa vyhadzovaniu povoskovaného papiera a tiež toho, ktorý prešiel recykláciou už miliónkrát. Hovorím napríklad o obaloch od vajíčok, alebo o rolkách od toaletného papiera.