Cieľom týchto nových opatrení je ďalšie vylúčenie daňových únikov.
Doteraz boli dve možnosti. Príjem hotovosti za svoje tovary a služby mohol podnikateľ evidovať prostredníctvom Elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

pokladna


VRPbola, je a bude on-line program, ktorý prepája podnikateľský subjekt a Finančnú správu (FS) prostredníctvom elektronického zariadenia ako je mobil, tablet, notebook, počítač. Výhodou tohto spôsobu je, že systém nie je viazaný na jedno zariadenie, takže v prípade poruchy PC je možné použiť napríklad tablet. Stačí použiť prihlasovacie údaje, ktoré boli podnikateľovi pridelené. Ďalej je to jeho použitie aj mimo bežného pracovného priestoru prevádzky. Oceníte aj skutočnosť, že netreba viesť knihu registračnej pokladnice, ani robiť dennú uzávierku. VRP funguje na bezplatnom princípe od registrácie až po používanie.

registrace

Jedinou investíciou bude možno nákup tlačiarne, ktorá vytlačí bločky pre nakupujúceho. Najväčšou nevýhodou asi je to, že v prípade straty internetového pripojenia, nie je možné VRP použiť. Ďalšou je možnosť zlúčiteľnosti s menším typom zariadení ako čítačiek čiarových kódov, tlačiarní a pod.


Systém fungovania ERP nemá zmysel podrobne analyzovať, pretože jeho použitie bude možné už iba do 30. júna 2019. A aj to iba pre podnikateľov, ktorí s ním doteraz pracovali. Po tomto dátume ho nahradí on-line registračná pokladnica (eKasa).

Dnešný začínajúci podnikateľ sa teda môže rozhodnúť medzi eKasou a VRP.
EKasaodosiela údaje on-line na Finančnú správu, takže FS má v reálnom čase reálne údaje o tržbách. Podmienkou je internetové pripojenie, ale na rozdiel od VRP vie pracovať aj off-line. Po opätovnou pripojení na internet sa uložené dáta odošlú ihneď na FS. To je jej hlavná výhoda. Nevýhodou je vyššia obstarávacia cena, pretože ide o samostatnú jednotku s vlastným hardvérom a softvérom.
Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že VRP bude vhodnejšia pre prevádzky, kde sa predpokladá menší počet vydávaných dokladov k hotovostným platbám a eKasa bude vhodnejšia do prevádzok založených prevažne na príjem hotovosti.