Ak nastáva situácia, v ktorej vyberáme vchodové dvere pre náš rodinný dom alebo objekt, na výber máme niekoľko možností, avšak túžime vybrať tú najvhodnejšiu. Samozrejme je takisto nutné brať do úvahy iné požiadavky, než pri výbere dverí do interiéru. Pre vchodové dvere by sme si mali určiť priority ako bezpečnosť a odolný materiál. V nejednom prípade so schopnosťou ochrániť vnútorné priestory pred vlámaním či dokonca požiarom. Príkladom sú protipožiarne dvere https://lmmont.sk/okna-brany-hlinikove-systemy/protipoziarne-konstrukcie/.Stena, múr, modré dvere.jpg
Do úvahy však následne môžeme brať aj praktickú a funkčnú stránku, no takisto dizajn. Tento nový a základný prvok predsa bude predstavovať našu každodennú súčasť pri odchádzaní i vstupe do budovy, respektíve domu. Vchodové dvere by teda na nás mali pôsobiť v prvom rade bezpečným a v druhom rade sympatickým dojmom.
Aj z hľadiska dverí s protipožiarnou ochranou máme na výber zaujímavé alternatívy, no vo všeobecnosti sa všetky radia do jednej kategórie spoľahlivých bezpečnostných riešení napr.s označením EI30.

  • Známe je ale tiež označenie EI60 s totožným významom, pričom číslo symbolizuje stupeň odolnosti proti požiaru (meraný v minútach).

Podstatnú úlohu v prípade bezpečnostných dverí dokáže zohrávať ich výplň, a to konkrétne zo špeciálneho protipožiarneho skla. Vďaka svojim vlastnostiam dotyčný materiál odoláva nadmerným teplotám, ohňu a plameňom a tým pádom im zabraňuje šíriť sa interiérom ďalej. Rovnako tak aj dymu a pred týmito škodlivými faktormi nás i naše priestory dokáže chrániť po určitý čas. Predovšetkým za predpokladu, ak sklo prešlo profesionálnou výrobou.Dvere, sklenená výplň.jpg
Protipožiarnymi vlastnosťami dokážu disponovať aj komfortné posuvné dvere, ktoré vďaka bezbariérovému vstupu umožňujú veľmi praktický a rýchly prechod priestormi. Teda áno, v spojitosti s bezpečnostným typom dverí sa môžeme orientovať takisto na tie interiérové.