V Taliansku je starobylé mestečko s názvom Viterbo a v ňom sa nachádza palác Pallazzo dei Papi, postavený v 13. storočí ako vidiecke sídlo pápeža, kam sa mohol utiahnuť v nebezpečných časoch. A práve to je miesto, kde prebehla doposiaľ najdlhšia voľba hlavy katolíckej cirkvi.Bližšie k ľuďom.jpg
 
Márna snaha občanov
Pápež Klement IV. zomrel 29.novembra 1268, a tak bolo treba zvoliť nového. Kolégium kardinálov sa stretlo vo Viterbe, pretože to určovala tradícia. Pri konkláve sa kardináli stretli raz denne v Palazzo dei Papi, tam odvolili a potom sa vrátili späť do svojich rezidencií. Kolégium bolo zložené z rovnakého počtu talianskych aj francúzskych kardinálov a snahou každého z nich bolo zvoliť svojho kandidáta.
Počas dlhého obdobia volieb, ktoré sa ťahali celé mesiace, traja kardináli zomreli a voľba tak bola ohrozená. Občania Viterba, frustrovaní z celej situácie, kardinálov zamkli v paláci, na ktorom rozmontovali strechu, aby ich rozhodovanie urýchlili, keďže bez strechy by boli vystavení pálivému slnku či dažďu. Ich strava pozostávala už len z chleba a vody, ale kardináli nemienili ustúpiť a vyhrážali sa, že na mesto uvalia kliatbu. A tak občania strechu napokon opravili.
 
História sa po rokoch opakovala
V auguste 1271 vznikol šesťčlenný výbor, aby už konečne došlo k dohode, no nestalo sa. V tom čase istý arcidiakon Teobaldo Visconti viedol v Palestíne vojnu, no povolali ho späť do Európy a po vzájomnej dohode sa stal pápežom. Bolo to 1.septembra 1271 a vzal si meno Gregor X.
Po tejto dva roky trvajúcej konkláve sa Gregor rozhodol, že zavedie nové pravidlá pri voľbe pápeža. Kardináli museli striktne dodržiavať minimálny kontakt s okolím, jedlo im podávali len cez okno. Po piatich dňoch im servírovali už len vodu a chlieb, no najdôležitejšia novinka bola, že počas konkláve nedostávali žiadny plat. Nasledovníkovi Adriánovi V. sa však pravidlá zdali príliš prísne , a tak ich zrušil, no história sa opakovala v roku 1292, keď zomrel Mikuláš IV. Až Celestín V. Gregorove pravidlá opäť obnovil.Modernejší pohľad na Vatikán.jpg
V súčasnosti sa voľba koná vo Vatikáne, v Sixtínskej kaplnke. Kardináli počas nej sú ubytovaní vo vyčlenených priestoroch, ktoré nesmú opustiť až do zvolenia nového pápeža. Výsledok verejnosti oznámia prostredníctvom vypustenia dymu bielej farby v prípade úspešnej voľby, a naopak, čierny znamená, že sa opäť nedohodli.