Prečo toľko ľudí nepodniká napriek tomu, že väčšina z nás by sa najradšej živila, a to celkom slušne, tým, čo by sme sami vytvorili, produkovali, poskytovali a predávali? Respektíve venovali sa tak oboru, ktorý je nám sympatický? Pravdepodobne sa do toho väčšina ľudí nepustí práve preto, že ich už v úvode istotne budú čakať byrokratické, úradné, finančné a časové prekážky. Už len z dôvodu a v prípade, ak si k podnikaniu chcete, resp. musíte založiť vlastnú firmu.

Podnikateľ pozerá z okna

To vlastne znamená zapísať ju do Obchodného registra SR. Pričom takýto zápis sprevádza veľa náležitostí, mimo iného napríklad aj potreba uviesť sídlo firmy (v prípade prenajatých priestorov aj súhlas vlastníka), potreba splatiť základné imanie, získanie živnostenského opatrenia, spracovanie a doloženie zakladateľských dokumentov a následne je určite výhodou, ak sa takáto založená obchodná spoločnosť tiež zaregistruje na daňovom úrade.

  • A to je iba neúplný, obrazný súhrn úkonov, ktoré vás môžu odradiť. A tiež sa hodí poukázať na časovú záťaž pri vybavovaní každej z týchto náležitostí. Prípadne aj na neochotu úradov.

Nasmerujme sa ale pozitívnejším smerom a teda na to, že aj napriek tomu vznikajú nové firmy a noví podnikatelia. Že sú ľudia, ktorí sa do toho pustia a v závere sa im to podarí. Prípadne ak chcú začať s podnikaním alebo s rozšírením svojho biznisu, celému procesu zakladania firmy sa môžu vyhnúť!

Biznis, podanie rúk

A to jednoducho tým, že miesto založenia si kúpia firmy na predaj. Hotovú, založenú firmu, najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným.

A vyjde ich to drahšie? Na prvý pohľad sa môže zdať, že áno. Tu je ale vhodné zobrať do úvahy fakt, že pri založenej spoločnosti je už splatené základné imanie a pokiaľ je tiež registrovaná na daňovom úrade, nehrozí pri nej zábezpeka, ktorá by v opačnom prípade mohla byť likvidne vysoká. A samozrejme si s kúpou celý proces zrýchlite, miesto administratívy sa v čo najkratšom čase môžete pustiť do obchodov, resp. do podnikania.