Maľby sú vo svojej podstate veľmi krásne a zaujímavé. A veľmi často nepochopené. Umenie tohto druhu má svoje čaro a svoju charizmu. Nie každý rozumie tomu, čo chcel maliar povedať konkrétnym svojím dielom. Napriek tomu sa stále nájde dosť odborníkov a mnoho zberateľov, ktorí sú zanietení a venujú sa tejto činnosti. Akým spôsobom však môžu vznikať tieto nádherné diela? Vznik obrazu predpokladá určitý maliarsky štýl. Tento štýl je charakteristický nielen svojou technikou a náročnosťou, ale aj použitými prostriedkami. Aké najčastejšie maliarske potreby sa využívajú pri tvorbe obrazových diel?

malování

Klasické vodové farby

Na základných školách sme sa najčastejšie stretli s týmto typom maliarskych potrieb. Boli to obyčajné, jednoduché maliarske farby. Tieto farby mali výhodu svojej dostupnosti ako cenovej, tak aj trhovej. Avšak kontrast, ktorý vznikal týmito farbami, bol veľmi slabý. Taktiež miešanie týchto farieb bolo veľmi nekvalitné a obmedzujúce. Vodou rozpustné farby patria medzi najjednoduchšie, ale zároveň najnekvalitnejšie médium na vznik obrazu.

Temperové farby

Tieto farby sú taktiež čiastočne riediteľné vodou. Avšak majú oveľa sýtejší kontrast a veľmi dobre sa medzi sebou miešajú. Sú hutné a ich používaním už vzniká aj určitá charakteristické štruktúra a kresba na obraze. Týmto spôsobom sa už dajú maľovať aj profesionálnejšie vyzerajúce obrazy. Avšak stále sa jedná o veľmi jednoduchú a technicky nenáročnú maliarsku pomôcku.

vodovkdy

Olejové farby

Tento druh farieb je najčastejšie používaný profesionálnymi maliarmi. Tieto maľby sú však veľmi náročné jednak na svoje používanie, ako aj na zdravé životné prostredie. Riedia sa olejom a je veľmi náročné s nimi pracovať, pretože majú svoje charakteristické vlastnosti tuhnutia. Maliari, používajúci olejové farby, musia byť už veľmi zruční a skúsení v danej oblasti.
Každý druh týchto maliarskych pomôcok má však vo svete umenia svoje pevné miesto. Či sa používajú začiatočnícke alebo pokročilé pomôcky, všetci sú na tej istej lodi. A to ich spája.