Hneď na úvod je potrebné poznamenať, že solarne panely v zásade nepotrebujú žiadny špeciálny typ údržby. Výnimku v tejto oblasti však tvorí snáď len dočasná snehová prikrývka a v prípade, že je na solárnych paneloch vplyvom počasia vytvorená, mali by sme ju radšej odstrániť. Dôvod je pomerne logický, a síce pokiaľ je plocha solárnych panelov pokrytá vrstvou sneha, lúče slnečného žiarenia na ich plochu priamo nedopadajú a tým je ich výkon znížený prakticky na nulu. Ani husté sneženie však nemusí automaticky znamenať nároky na vyššiu prácnosť, vo väčšine prípadov sa totižto sneh na šikmej a klzkej ploche solárnych panelov neudrží a zosúva sa svojpomocne dole.


solární panely

Solárne panely na šikmú strechu a novinky z tejto oblasti


Inštalácia panelov na strechu v tvare A, resp. na šikmú strechu je v praxi najčastejším spôsobom ich umiestnenia. Jednoznačnou výhodou takéhoto riešenia je, že ich plocha majiteľovi domu neukrajuje z plochy pozemku a ich umiestnenie na streche prakticky nikomu neprekáža. Ich inštalácia na zemi v minulosti neraz lákala zlodejov a vandalov, pre ktorých je takéto riešenie prakticky nedostupné a od nekalého úmyslu ich teda odrádza. Použitie solárnych panelov na strechu domu teda v praxi znamená úsporu na krytine a v zásade plne postačujú pre vlastnú potrebu energie v budove a na napájanie záložných systémov.

Každý systém však má dve strany mince a s takouto inštaláciou solárnych panelov sú samozrejme spojené i nevýhody. Medzi tie napríklad patrí obmedzená plocha strechy a najmä pri starších typoch budov je nevhodná orientácia na požadovanú svetovú stranu, keďže v minulosti sa s týmito riešeniami jednoducho nepočítalo. Na strechu sú väčšinou umiestňované len pevné solárne panely a umiestnenie ťažkých otáčacích systémov je technicky veľmi náročne, resp. nemožné.

panely na střeše

Novým trendom v oblasti inštalácie solárnych panelov je však systém roof-in, pri ktorom sa panely na strechu neumiestňujú až pri dostavbe a užívaní nehnuteľnosti, ale pri jej samotnej výstavbe. Takéto panely teda nahrádzajú časť strechy a krytiny. Fotovoltaické strešné šindle pozostávajú z troch vrstiev a každá z nich využíva inú časť svetelného spektra. Konštrukcia týchto panelov sa vyznačuje ohybnosťou, pružnosťou a navyše nevyžadujú žiadnu špeciálnu podkladovú konštrukciu. Pôsobia menej rušivo ako klasický spôsob inštalácie panelov a svoje uplatnenie nachádzajú najmä pri novostavbách.

Bližšie informácie o solárnych paneloch nájdete na intenrentovej stránke https://www.viessmann.sk/.