Voliteľný predmet sa vyberá pred vstupom do tretieho ročníka. Žiaci majú na výber asi z troch alebo štyroch predmetov, ktoré sú vyučované. Často krát sa však žiaci prikláňajú k čo najmenšiemu zlu alebo k príjemnému učiteľovi, či k predmetu, na ktorý sa nebudú musieť nič učiť. Daňová sústava medzi takéto predmety nepatrí, pretože sa na nej preberá dosť veľa teórie. Preto je u žiakov menej obľúbená ako iné predmety. Žiakom sa nechce učiť siahodlhé poučky, keď sa môžu učiť iný predmet lepšou a záživnejšou formou. Na túto chybu však prídu neskôr, keď si nevedia sami spraviť daňové priznanie. A to je veľká škoda.

počítač

To znamená, že nie každý žiak, ktorý vyštudoval obchodnú akadémiu vie spraviť  daňové priznanie. Možno aj ten, čo chodil na daňovú sústavu nevie spraviť daňové priznanie, pretože sa učil väčšinou len samú teóriu a z tej nepochopil ako ju má pretaviť do praxe. Alebo sa ju učil len formou biflenia, takže z nej nič nevie. Lebo bifliť sa neoplatí, je to len na škodu veci. Potom človek nič nevie z toho, čo sa nabiflil.

Takže aký je to veľký paradox, že žiaci, ktorí študujú obchodnú akadémiunevedia vypracovať daňové priznanie. Kto potom by mal vedieť toto daňové priznanie spraviť? Žiadny iný konkrétnejší odbor tu nie je, ktorý by sa venoval čisto daňovej sústave a jej problematike, takže by mala spadať do tejto kategórie, no bohužiaľ to tak nie je.

porada

Toto by sa malo podľa mňa razantne zmeniť a žiaci by sa mali jednoznačne naučiť vypracovávať daňové priznanie. Veď sú také potrebné. Každý zamestnanec, živnostník ho musia podávať. Dokonca aj niektorí študenti, dôchodci. To je obrovské množstvo ľudí a len pár z nich si vie spraviť daňové priznanie sám. To je akútny nedostatok pracovnej sily na daňové priznania, ktorý je zapríčinený práve tým, že len málokto sa to niekde naučí.